تاریخ : شنبه 14 آبان‌ماه سال 1390 | 01:52 ب.ظ | نویسنده : سپهر معتمدی

بیشتر مواد در مقابل حرارت تغییر شکل می دهند و از حالت جامد به صورت مایع ودرنهایت به گاز تبدیل می شوند.اماگاز کربن دی اکسید کاملا متفاوت عمل می کند.کربن دی اکسید بدون این که ابتدااز حالت جامد به صورت مایع درآید به طورمستقیم به گاز تبدیل می شود.این گاز درحالت جامد شبیه توده ی یخ است ،امابدون آب.درنتیجه به آن یخ خشک می گویند واز آن برای خنک نگه داشتن بعضی از چیزها استفاده می کنند.