تاریخ : یکشنبه 6 آذر‌ماه سال 1390 | 07:59 ق.ظ | نویسنده : سپهر معتمدی
باز این چه شورش است که در خلق عالم است \
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است\
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین\
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظماست\
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو\
کار جهان و خلق جهان جمله درهماست\
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب\
کاشوب در تمامی ذرات عالم است\
گرخوانمش قیامت دنیا بعید نیست\
این رستخیز عام که نامش محرم است